Laboratórium nápadov

Základným cieľom združenia je rozvíjať vedomosti v záujmových oblastiach združenia, ktorými sú veda, technika, technológie, kultúra a umenie.

V rámci tohoto cieľa sa organizácia snaží o združovanie záujemcov o spomínané záujmové oblasti. Idealab umožňuje členom sebarozvoj a sebavzdelávanie v podnecujúcom kolektíve, neformálnu spoluprácu na spoločných projektoch a nezávislých vedeckých výskumoch.

Cieľom združenia je tiež podporiť záujem členov o vzdelávanie verejnosti a mládeže publikačnou a prednáškovou činnosťou či prostredníctvom kurzov, workshopov alebo súťaží.

Naše projekty

RGT-logo