O občianskom združení

Stanovy OZ

Stanovy overené MINV SR

Členovia OZ

Predseda: Ahmed Al Hafoudh
Podpredseda: Silvia Al Hafoudh
Dozorná rada: Andrej Lenčucha, Lukáš Pariža, Lijun Wu
Ostatní členovia: Rafael Gajanec, Gregor Kovalčík, Marek Lenčucha, Andrej Pariža, Alexandra Vasková, Jakub Volner, Dominika Žofajová